Het 6+6 garantieplan voor de Python werkschoenen

Onze Python werkschoenen staan voor betrouwbaarheid, comfort en veiligheid. Daarnaast willen wij meewerken aan een circulaire toekomst. Om dit te realiseren hebben wij ervoor gekozen onze garantie van 6 maanden te verlengen met nog eens 6 maanden. Hierdoor heb je een jaar lang garantie op de werkschoenen van Python. Bovendien behouden de werkschoenen na 6 maanden een restwaarde die gebruikt kan worden bij de aanschaf van een nieuw paar Python werkschoenen!

Welke garantie zit er op de schoenen

 1. Wettelijke garantie van 1 tot 6 maanden.
 2. Circulaire garantie van 6 tot 12 maanden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onjuist gebruik van de schoenen!

Hoe wordt de circulaire garantie berekend

De circulaire garantie is gebaseerd op de afschrijving van je schoen en uitgedrukt in een percentage. Het percentage is het aantal maanden dat je de schoenen gedragen hebt gedeeld door de minimale levensduur van 12 maanden. Hoe langer je op de schoenen loopt, hoe groter de afschrijving en hoe minder de schoenen nog waard zijn.

Wettelijke garantie tot 6 maanden na de aankoopdatum:

 • De 1e maand 100%*
 • De 2e maand 100%*
 • De 3e maand 100%*
 • De 4e maand 74%*
 • De 5e maand 66%*
 • De 6e maand 58%*

Circulaire garantie 6 tot 12 maanden na aankoopdatum:

 • De 7e maand 50%*
 • De 8e maand 42%*
 • De 9e maand 33%*
 • De 10e maand 25%*
 • De 11e maand 17%*
 • De 12e maand 8%*

*vergoeding op basis van productfouten en niet op basis van gebruikersfouten.

In aanmerking komen voor onze garantie. Ga dan als volgt te werk:

 1. Stuur een mail naar info@pythonfresh.nl.
 2. In de mail zet je een omschrijving van de klacht en drie duidelijke foto’s van de klacht, je telefoonnummer en je stuurt het aankoopbewijs mee.
 3. Je ontvangt een aanbieding voor een nieuw paar op basis van bovengenoemde garantie.
 4. Omdat het om een 6+6 circulair garantieplan gaat, is het verplicht het klachtpaar op te sturen naar: Python Fresh, Amstelkade 6, 3652 MD Woerdense Verlaat. Het transport is voor eigen kosten.

Waarom doen we dit:

Wij geloven in de kwaliteit van onze schoenen en wij willen meewerken aan een circulaire toekomst. Van de componenten uit de ontmantelde schoenen worden met bestaande en nieuwe recyclingtechnieken grondstoffen herwonnen. Deze grondstoffen worden ingezet om weer nieuwe producten, waaronder werk- en veiligheidsschoenen, te kunnen maken.

Waar kan ik meer vinden over het inzamelen van de schoenen?

Op de website: https://www.cfalliance.eu

Wettelijke garantie:

 1. Wettelijke garantie betekent dat je altijd recht hebt op een goed product. Als een product niet deugt door een productfout, heb je recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van je geld. Er is geen wettelijke garantietermijn in Nederland. Dit is omdat het ene product langer meegaat dan het andere. Is het probleem met het product jouw schuld? Dan heb je geen recht op gratis reparatie, een nieuw product of teruggave van uw geld. Heb je het product normaal gebruikt maar is het gewoon versleten? Ook dan heb je geen recht op gratis reparatie.
 2. Wat is een goed product:

Je moet een product een bepaalde tijd zonder problemen kunnen gebruiken. Hoe lang een product mee moet gaan hangt af van wat het is. Een wasmachine heeft bijvoorbeeld een langere levensduur dan een paar werkschoenen.     

 1. Wanneer is een product niet goed:
 • Als het niet compleet is;
 • Als het bij aanvang beschadigd is;
 • Als het bij aanvang kapot is of het niet goed doet.
 1. Bewijslast bij ondeugdelijk product:

Als er binnen 6 maanden na aankoop iets mis is met je aankoop, moet de verkoper bewijzen dat dit jouw schuld is. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat je het product niet goed hebt gebruikt.

Gaat het product na 6 maanden of langer kapot. Dan is het aan jou om te bewijzen dat dit niet jouw schuld is en dat het aan het product ligt.

 1. Python geeft de garantie dat de veiligheidsschoenen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De schoenen zijn geschikt voor normaal gebruik.
 2. De door Python verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover Python kan doen gelden.
 3. Eventuele gebrekkige of verkeerd geleverde veiligheidsschoenen dienen binnen 7 dagen na levering aan Python teruggestuurd te worden. Terugzending van de schoenen dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Python komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Python is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
 6. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 7. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
 8. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

De juiste maat bestellen:

 • Bestel de schoenen die je wilt en kies voor de juiste maat (zie de maattabel op deze site).
 • Na ontvangst van de schoenen pas je ze en test je het comfort (let op: alleen binnenshuis!).

 

Bij de Python Fresh modellen de koeling testen:

 • Als het comfort en de maat goed zijn, vul dan de tong met 20 ml water met de in de schoenendoos meegeleverde spuit.
 • Controleer na 15 minuten de werking van de tong door je hand in de schoen te stoppen en tegen de tong aan te drukken. Let op: leg je hand niet op de bovenkant van de tong want dan werkt de koeling niet!
 • Voel je de koeling van de tong en vind je de schoenen comfortabel zitten, dan wensen we je er veel plezier mee!
 • Bedenk wel dat de koeling op de wreef een gevoel is en dat kan bij iedereen anders zijn. Het is net een koud zwembad waar je voor de eerste keer in springt: eerst is het koud en later ben je gewend en voel je de kou niet meer. Dat is hier net zo: de temperatuur van de voet zal zich aanpassen aan de verlaagde temperatuur van de tong waardoor je de koeling misschien niet meer zal voelen, maar de werking blijft aanwezig!
 • Ben je tijdens het testen toch niet tevreden, raadpleeg dan eerst onze klantenserviceom te achterhalen of je de tong van de schoen misschien niet goed hebt gevuld.
 • Zijn de schoenen niks voor jou, dan kun je deze binnen 14 dagen terugsturen. Kijk op de sitewat je daarvoor moet doen.

Geniet van de schoenen, onze service en de 6+6 circulaire garantie!

Naar webshop